Beslenme ve Diyetetik Bölümü

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.11.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı’nda, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Antalya Sağlık Yüksekokulu bünyesinde Beslenme ve Diyetetik Bölümü kurulması uygun görülmüştür.
Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı
Dr.Öğr.Ü. Serap KOCAOĞLU CENKCİ(AD.Bşk.)
Dr.Öğr.Ü. İkbal ÖZEN KÜÇÜKÇETİN
Öğr. Gör. Oğuz ÖZTÜRK
Araş.Gör. Gülen SUNA
Araş.Gör.Caner ÖZYILDIRIM
Diyetetik Anabilim Dalı
Doç.Dr. Ece ŞİMŞEK (AD.Bşk.)
Dr.Öğr. Ü. Hülya KAMARLI ALTUN
Öğr.Gör. Nilgün SEREMET KÜRKLÜ
Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı
Prof.Dr. Ahmet Yılmaz ÇOBAN (Dekan/Bes.ve Diy. Bölüm Başkanı)(AD.Bşk.)
Araş.Gör. Aslıhan ALPASLAN
Toplu Beslenme Sistemleri Anabilim Dalı
Dr.Öğr.Ü. Emine Mine ÇOMAK GÖÇER 
Araş.Gör. Gülsüm Gizem TOPAL

Misyon

Bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede; eğitim, uygulama, araştırma, yönetim ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen meslek üyeleri ve eğitimcileri yetiştirmektir.

Vizyon

Eğitim, yönetim, araştırma ve uygulama felsefesiyle, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Antalya Sağlık Yüksekokulu
Tel: 0 242 310 61 03
Tel: 0 242 226 14 69-Fax