İntern Öğrencilerimizin Dikkatine !!!

ntern uygulaması dersi alacak öğrencilerimiz 6 Şubat 2017 tarihinde hastanede internlük uygulamasına başlayacakları için sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için ders kayıtlarının en erken tarihte yapılması gerekmektedir. Bu nedenle ders kayıtlarınızı, ders kayıt haftasının ilk günlerinde

(30 Ocak-1 Şubat 2017) yapmanız önemle rica olunur. Aksi taktirde sigorta işlemleriniz yapılamayacaktır.

Sigorta işlemleri ile ilgili yapmanız gerekenler:

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesinde “Yüksek Öğrenimleri sırasında zorunlu birim dışı uygulamaya tabi tutulan öğrenciler” hakkında İş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır.”; 87. maddenin e) maddesinde ise “Yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır.” ibareleri yer almaktadır.

İlgili yasa gereği birim dışı uygulamaya başlayacak öğrencilerimizin aşağıdaki işlemleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Her öğrenci DEVAM ETMEK ZORUNDA olduğu uygulamalı ders için web sayfamızda yayınlanan “Zorunlu Birim Dışı Uygulama Çizelgesi”ni (1 adet) eksiksiz doldurarak dersin sorumlu öğretim elemanına en kısa sürede teslim etmek zorundadır.
Düzenlen her formun arkasına nüfus cüzdanı fotokopisi eklenecektir.intern-ogrenciler-icin-zorunlu-birim-disi-uygulama-cizelgesi

0

Misyon

Bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede; eğitim, uygulama, araştırma, yönetim ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen meslek üyeleri ve eğitimcileri yetiştirmektir.

Vizyon

Eğitim, yönetim, araştırma ve uygulama felsefesiyle, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Antalya Sağlık Yüksekokulu
Tel: 0 242 310 61 03
Tel: 0 242 226 14 69-Fax