Sağlık Bilimleri Fakültesi


Sağlık Yönetimi Bölümü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.11.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı’nda, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Antalya Sağlık Yüksekokulu bünyesinde Sağlık Yönetimi Bölümü kurulması uygun görülmüştür.

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇOBAN (Sağlık Yönetimi Bölüm Başkan V.)
Dr. Öğr. Üyesi Mukaddes ÖRS
Arş. Gör. Dilek EV KOCABAŞ


Son Güncelleme : 22 Haziran Çarşamba 2016
110