Uygulamaya çıkacak tüm öğrencilerin dikkatine

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı

ZORUNLU BİRİM DIŞI UYGULAMA ÇİZELGESİ
BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesinde “Yüksek Öğrenimleri sırasında zorunlu birim dışı uygulamaya tabi tutulan öğrenciler” hakkında İş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır.”; 87. maddenin e) maddesinde ise “Yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır.” ibareleri yer almaktadır.

İlgili yasa gereği birim dışı uygulamaya başlayacak öğrencilerimizin aşağıdaki işlemleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

– Her Öğrenci DEVAM ETMEK ZORUNDA olduğu Uygulamalı ders için web sayfamızda yayınlanan zorunlu Birim Dışı Uygulama çizelgesinden (1 Adet) çıktısını eksiksiz doldurmak zorundadır.
– Düzenlen her form için nüfus cüzdanı eklenecektir.
– 4 sınıf Öğrencileri hem Halk Sağlığı Hemşireliği, hem de Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi için ayrı ayrı form doldurularak ve nüfus cüzdanı fotokopisi verilecektir.
– 3 sınıf Öğrencileri Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve Hemşirelikte Yönetim dersi alıyorlarsa her bir ders için ayrı ayrı form doldurularak ve nüfus cüzdanı fotokopisi verilecektir.

ÖRNEK FORMLAR DUYURU PANOLARINA ASILMIŞTIR.

zorunlu-birim-disi-uygulama-cizelgesi-1

 

0

Misyon

Bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede; eğitim, uygulama, araştırma, yönetim ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen meslek üyeleri ve eğitimcileri yetiştirmektir.

Vizyon

Eğitim, yönetim, araştırma ve uygulama felsefesiyle, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Antalya Sağlık Yüksekokulu
Tel: 0 242 310 61 03
Tel: 0 242 226 14 69-Fax